Брой 17 виж броя като PDF архив уеб-дизайн и програмиране страници  1   2   3   4   5   6   7  Август 2010

Поезия

Поезия, публикувана през Август 2010
> За безнадеждната любов - Армен Каприелян

Профил на Армен Каприелян
всички творби на Армен Каприелян

Стихотворение на броя

Пролетно настроение

Навън е пролет разцъфтяла,
за нов живот, за ново вдишване,
за плод.
В любовен танц мушиците е завъртяла,
за ново поколение, за род.

Погребах аз мечтата си усърдно,
изплашена от пустотата в мен,
без шанс дори да те прегърна,
на християнските забрани в плен.

Залъгвам се с останалото време,
че дните, часовете са пред мен.
Завиждам ти, мушице еднодневна -
обичаш, дишаш, раждаш, има те...
за ден.

из За безнадеждната любов на Армен Каприелян


© Всички права по това издание са на създателите му.
© Всички права върху публикуваните творби в изданието, са на съответните автори. Цитиране или разпространение е забранено без съгласието на съответния автор. За повече информация, прочетете разпоредбите на Закона за защита на авторското и сродните му права.

Права и задължения | Валидни CSS & HTML | издание на Виртуална библиотека Nowhere
Пригодена за всички браузъри